Advokatfirman Soderbaum AB

Aktuellt

Information om organisationsförändring

Den 12 februari 2018 slutade Rikard Willerius sin anställning hos Advokatfirman Söderbaum AB och övergick till egen advokatverksamhet. Vi tackar Rikard för hans tid hos oss och önskar honom lycka […]

Read more...

Ny hemsida

Arbete pågår med att byta ut den gamla hemsidan mot en ny mobilanpassade hemsida. Vi beklagar eventuella driftsstörningar under arbetet.

Read more...

Att tänka på vid tvist

Att rådfråga advokat tidigt när en tvist är under uppsegling är ett gott råd. Som lekman kan det vara svårt att identifiera ”tvisten” och bedöma hur man ska agera för […]

Read more...

Problem med postgången

Vi har just nu problem med försändelser som inte kommer fram till oss alls eller i rätt tid. Vi beklagar detta och återkommer med besked så snart fel är avhjälpt. […]

Read more...

Hästjuridik

Hästjuridik är inte är någon unik vetenskap utan handlar om en praktisk tillämpning av lagar som reglerar köp- och försäljning av lös egendom i form av levande djur. Hästar är individer med skilda […]

Read more...

Gott Nytt År

Året som har gått har på olika sätt inneburit prövningar med hög arbetsbelastning myndigheter i obalans. Tyvärr har detta hämmat utvecklingsarbetet på byrån. Målsättningen under 2017 kunna erbjuda nyanställning av […]

Read more...

Kostnadsskydd i tvistemål

På förekommen anledning finns anledning erinra om att villkoren för rättsskydd skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Förutom att självriskbeloppen kan variera skiljer sig försäkringar när det gäller hur mycket som […]

Read more...

Planer inför hösten

Under senare delen av 2015 kommer det att ske vissa förändringar hos Advokatfirman Söderbaum AB. Dels på kontorssidan, dels när det gäller framtida strategier och inriktning. Mottagningskontoret i Solna läggs […]

Read more...

Information om utvecklingsarbetet

Under sommaren 2015 har Advokatfirman Söderbaum AB genomfört ett byte av IT-utrustning. Detta har skett helt utan störningar och vi är nu väl förberedda att ta itu med höstens   […]

Read more...

Semestertider

Under juni och juli kommer vi som vanligt att vara tillgängliga på telefon för rådgivning eller mötesbokning. Vi passar på tillfället att önska alla en skön och vilsam sommar!

Read more...